Питання на залік з Трудового права

Добавить в Twitter

1. Трудове право як самостійна галузь права.
2. Загальна характеристика та система відносин у трудовому праві.
3. Поняття і ознаки трудових правовідносин.
4. Сторони і зміст трудових правовідносин.
5. Підстави виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин.
6. Метод правового регулювання відносин у сфері праці.
7. Функції трудового права.
8. Система трудового права.
9. Поняття та значення принципів трудового права.
10. Основні принципи трудового права.
11. Принцип забезпечення права на працю.
12. Принцип свободи праці і свободи трудового договору.
13. Принцип заборони примусової праці.
14. Принцип стабільності трудового договору і стабільності трудового правовідношення.
15. Принцип рівності у трудових правах та заборони дискримінації у сфері праці.
16. Принцип свободи об’єднання.
17. Поняття джерел трудового права та їх класифікація.
18. Конституція — основне джерело трудового права.
19. Міжнародно-правові акти — джерела трудового права.
20. Кодекс законів про працю та інші закони, що регулюють відносини в сфері праці.
21. Підзаконні акти — джерела трудового права.
22. Поняття та види суб’єктів трудового права.
23. Працівники — суб’єкти трудового права.
24. Роботодавець — суб’єкт трудового права.
25. Трудові колективи.
26. Професійні спілки.
27. Поняття та сутність колективного договору і угоди.
28. Сторони колективного договору.
29. Зміст колективного договору.
30. Порядок укладення колективного договору.
31. Реєстрація колективного договору.
32. Строк чинності колективного договору.
33. Поняття і особливості трудового договору.
34. Зміст трудового договору.
35. Види трудового договору.
36. Порядок укладення трудового договору.
37. Порядок оформлення звільнення.
38. Поняття і види робочого часу.
39. Режим роботи. Ненормований робочий день.
40. Надурочні роботи.
41. Поняття та види часу відпочинку.
42. Відпустки: поняття, види та порядок надання.
43. Соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.
44. Поняття охорони праці.
45. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
46. Організація охорони праці на виробництві.
47. Нормативно-правові акти з охорони праці.
48. Види інструктажу.
49. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.
50. Поняття та види трудових спорів.
51. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
52. Порядок вирішення колективних трудових спорів.
53. Право на страйк.
54. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
55. Професійні спілки та їх роль у трудових правовідносинах.
56. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання.
57. Тарифна система та її складові елементи.
58. Системи оплати праці.
59. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку.
60. Гарантії і компенсації.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *