Інформаційний лист! Наукова богословсько-історична конференція присвячена 1025-літтю Хрещення Київської Руси-України «ІЗ КИЄВА ПО ВСІЙ РУСІ»

Добавить в Twitter

Інформаційний лист!
Київська православна богословська академія,
Інститут церковної історії
Української Православної Церкви Київського Патріархату
запрошують Вас взяти участь у
науковій богословсько-історичній конференції,

присвяченій 1025-літтю Хрещення Київської Руси-України
«ІЗ КИЄВА ПО ВСІЙ РУСІ»,

яка відбудеться 15 травня 2013 року
в актовій залі Київської православної богословської академії.УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати текст виступу з метою його публікації (до 1 квітня 2013 р.) на адресу:
Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату, вул. Трьохсвятительська, 8, м. Київ, 01601 протоієрею Віталію Клосу.
Тел. (044) 278-89-53; моб. (066) 350-71-29. Е-mail: vita1108@ukr.net

Видання матеріалів конференції передбачається до початку її роботи.

ВИМОГИ:
1. Доповіді просимо надсилати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура – Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5; обсяг 7–12 сторінок (разом з бібліографією); у тексті не має бути примусових переносів;
2. Контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику;
3. Статтю викласти в такій послідовності: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, посада, повна назва навчального (наукового) закладу; нижче по центру – назва статті;
4. На початку статті вмістити анотацію українською та англійською мовами (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);
5. Посилання на літературу повинні бути оформленні у вигляді звичайних наскрізних виносок, поданих у кінці тексту статті (без квадратних дужок);
6. Бібліографічний опис подається згідно з вимогами ВАК України;
7. Таблиці та інші ілюстрації до статті подаються лише (за необхідності) у якісному виконанні;
8. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну;
9. Авторам без наукового ступеня до статті треба додати рецензію доктора наук чи кандидата наук за обраною тематикою (аспіранти також додають рекомендацію наукового керівника).
Окремо просимо подати короткі відомості про автора прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, назву навчального (наукового) закладу, який представляєте, адресу, телефон, факс, Е-mail
Оргкомітет зобов’язується своєчасно повідомити потенційних учасників про результати розгляду заявок і матеріалів враховуючи їх відповідність тематиці конференції

Голова оргкомітету
ЕПІФАНІЙ (ДУМЕНКО),
архієпископ Переяслав-Хмельницький і Бориспільський
ректор Київської православної богословської академії

kda.org.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *